Föreläsare/utbildare

I slutet av åttiotalet började jag jobba med apples datorer och inte lång där efter photoshop. Tekniken har alltid varit en naturlig del av mitt fotograferande vilket också lett till att jag skaffat djupa kunskaper om fotografens digitala mörkrum.

Jag håller utbildningar, workshops och föreläsningar i Photoshop, foto, arbetsflöde, lagring och arkivering med mera. I egen regi eller via olika aktörer.

Jag skräddarsyr kurser för företag och enskilda person där jag kan utgå från vad det finns för kunskap och därifrån hitta den bästa vägen framåt i höjningen av kompetensen.

Kommande föreläsningar